Powodują milionowe straty w kolejnictwie, energetyce a także w infrastrukturze gmin, zagrażając bezpieczeństwu ich mieszkańców. Złomiarze – wandale. 

Ciekawe jakie działania zamierza podjąć MSWiA wobec bezsilności policji, która mimo zwiększenia liczby patroli, monitoringu oraz ochrony, jest bezradna wobec kradzieży np. elementów przystanków tramwajowych, torów, kabli telefonicznych i zasilających oświetlenie, metalowych studzienek kanalizacyjnych, lamp ulicznych, drzwi wejściowych do budynków, fragmentów nagrobków. W praktyce przyłapany na kradzieży osobnik poddaje się dobrowolnie karze – dostaje wyrok w zawieszeniu i nakaz zapłaty grzywny. Jednak z reguły są to osoby bezdomne, nigdzie nie zameldowane. Kara jest więc nieskuteczna.

Co w tej sytuacji zamierza MSWiA, by skutecznie chronić społeczeństwo przed plagą złomiarzy– wandali?

Interpelacja_złomiarze