Członkowie Podkomisji stałej ds. przygotowań Polski do organizacji imprez sportowych o randze mistrzostw świata i Europy spotkali się dziś w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Gdańska z przedstawicielami MSWiA, Związku Piłki Ręcznej oraz władzami miasta.

W kontekście ostatnich wydarzeń w Europie i na świecie istotne jest, by zawczasu pomyśleć o możliwych scenariuszach i skutecznych sposobach reagowania na nie. Przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa kibiców.

1_bezp

3_bezp