Złożyłem zapytanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka, dotyczące liczby ratowników wodnych na pływalniach. Obecnie w przypadku basenów o długości do 25 metrów wymagany jest jeden ratownik wodny, natomiast dwóch ratowników w akwenach o długości od 25 do 50 metrów.

Tymczasem standardową długością pływalni, pozwalającą przeprowadzać zawody pływackie to 25, 002 m (wymiary te są niezbędne do zainstalowania w czasie zawodów aparatury do pomiaru czasu).

Chcę dowiedzieć się, czy w związku z tym, iż pływalnie 25 metrowe traktuje się obecnie na równi z basenami olimpijskimi o długości 50 m, resort planuje wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu polegającej na tym, ze jedynym kryterium liczby ratowników na akwenie będzie powierzchnia lustra wody.

Cała interpelacja jest tutaj.