Rozpatrywana jest propozycja ministra Szyszki przyznania szerokich uprawnień funkcjonariuszom Państwowej Agencji Ochrony Środowiska, zakładająca m.in. możliwość wejścia na teren prywatnej posesji bez zgody prokuratury. Na razie nie wiadomo czy agenci  dostaną broń i w jakich sytuacjach będą mogli jej użyć.

Nie upublicznione są także informacje na jakich zasadach będzie prowadzony nabór do nowej służby, jakie kompetencje będzie musiał posiadać funkcjonariusz PAOŚ, jakie są planowane koszty działań nowej formacji w ujęciu rocznym, jakiej wysokości kary będą mogli nakładać funkcjonariusze na obywateli i zgodnie z jakim kwalifikatorem, a przede wszystkim dlaczego resort środowiska chce mieć kompetencje służb specjalnych?